Başlangıç » Bilgi » Neden Fizik?

 
 

Neden Fizik?

 
 

Fizik, en eski akademik disiplinlerden birisidir, hatta astronominin de fiziğe dahil olmasıyla en eskisi denebilir. Tarihi gelişimi boyunca felsefe, kimya, matematik ve biyolojinin bazı dalları ile aynı anlamda kullanılan fizik son bir kaç yüz yıldır kendi çerçevesini belirleyen modern bir bilim halini almıştır.

Fizik alanındaki çalışmalar hem önemli hem de toplumu etkileyen çalışmalardır. Bunun sebebi, bu çalışmaların yerini çok hızlı bir şekilde yeni teknolojilerde bulabilmesinin yanında geliştirilen fikirlerin matematik, kimya, biyoloji, felsefe gibi bir çok bilim dalında da etki unsuru olabilmesinde yatar.

Örneğin, elektromanyetizmanın keşfi ve anlaşılması sayesinde geliştirilen teknolojiler, şu anda üyesi olduğumuz modern toplumun inşaasında büyük rol aldı. Aynı şekilde termodinamik ilkelerinin anlaşılması şu anda kullandığımız motorlu araçların geliştirilmesi için büyük bir basamak teşkil etti.

Günümüzde fizik, atom altı parçacıklardan evrenin bütününe kadar açılabilen, çok geniş bir konu yelpazesine sahiptir. İncelenen parçacıklar bildiğimiz maddenin temel yapıtaşlarını oluşturduğu için bazen fiziğe “bilimlerin temeli” dendiği de olur.

Fiziğin amacı doğada (yani içinde yaşadığımız ve bizi kapsayan her yerde) olup biten karmaşık olayları daha basit temel olaylarla açıklamaya çalışmaktır. Örneğin eski zamanlarda Çinliler bazı taşların birbirini görünmeyen bir kuvvetle çektiğini gözlemlediler. Bu etkiye manyetizma dendi ve 17. yüzyıldan bu yana derinlemesine araştırılan bir konu haline geldi. Çinlilerden daha öncesinde de eski Yunanlılar kehribar parçalarının yüne sürtünmesi sonucunda benzer bir çekim kuvvetinin oluştuğunu farketmişlerdi. Yine 17. yüzyıldan bu yana derinlemesine çalışılan bu konu da elektriktir.

Fiziğin zaman ve mekan bağımsızlığı için sadece tarihten örnekler vermeye gerek yok. Şu anda keşfedilen fiziğin evrenin öbür ucundaki galasilerde de aynı şekilde işlemesinden dolayı bizden milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki galaksilerde var olan maddelerin sınıflandırmasını çok rahat yapabilmekteyiz. Hatta bazı ince ölçümlerle maddelerin üzerindeki basıncı bile ölçebilmekteyiz.