Çift Ana Dal Programı

Fizik Bölümü ile Çift Ana Dal:

  • Başvurular Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır.
  • Öğrenciler ikinci ana dal programına, birinci ana dal programlarının en erken üçüncü, en geç dördüncü yarıyılında başlayabilir.
  • Çift ana dal programına başvuracak öğrencilerin birinci ana dal programlarındaki genel not ortalamalarının 3,30 veya daha yüksek olması gereklidir.
  • Çift ana dal programındaki öğrencilerin birinci ve ikinci ana dal kapsamında aldıkları derslerin kaydı, not ortalamaları, müfredat yükümlülükleri ve not çizelgeleri birbirlerinden ayrı tutulur.
  • İkinci ana dal kapsamında takip edilecek müfredat ile diploma alabilmek için sağlanması gerekli koşullar, aynı bölümde birinci ana dal programına kayıtlı öğrencilerinkiyle aynıdır.
  • İlgili Fakülte veya Yüksekokul Kurulu, diğer bölümlerin verdiği dersler arasından, ikinci ana dal kapsamındaki bölümün verdiği ve bölüm müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli derslere eşdeğer sayılabilecek dersleri belirler ve Senato’nun onayına sunar. Senato’nun onayladığı dersler sadece ikinci ana dal programındaki öğrenciler için eşdeğer ders kabul edilir.